CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ HẢI VƯƠNG

Dịch vụ bảo vệ Công ty

Là việc kiểm soát đảm bảo an ninh và tài sản cho con người và Doanh nghiệp. Đồng thời, tạo dựng môi trường làm việc chặt chẽ và thoải mái cho cán bộ nhân viên trong văn phòng đó. Đối tượng sử dụng dịch vụ này là:
– Tòa nhà – văn phòng làm việc – Siêu thị
– Nhà máy – Xí nghiệp – Công trình – Nhà xưởng
– Nhà Hàng – Khách sạn – Resort – Karaoke