CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ HẢI VƯƠNG

Bảo vệ mục tiêu di động

Là Áp tải hàng, áp tải tiền, tài sản, áp tải các loại tài liệu, giấy tờ có giá trị. Nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ (không có nguồn gốc từ bệnh tật) và tài sản cá nhân đi theo người của người được bảo vệ đem lại sự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá và tiền bạc trên đường di chuyển.

– Hộ tống: Đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân hay một nhóm người di chuyển từ một địa điểm cố định này đến địa điểm khác trong thời gian được xác định.
– Bảo vệ trên đường vận chuyển: bảo vệ tài sản hàng hoá tiền bạc trên đường vận chuyển.