CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ HẢI VƯƠNG

Bảo vệ Sự kiện

Hoạt động này bao gồm những nhân viên an ninh được huấn luyện và được tổ chức chỉ huy một cách chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự cho một hoặc nhiều sự kiện khác nhau như : Bảo vệ sự kiện, Hội chợ triễn lãm, khai trương – khánh thành,….

1, Bảo vệ Sự kiện lễ ra mắt sản phẩm mới của Yamaha

 

Bảo vệ sự kiện
Bảo vệ sự kiện
Bảo vệ sự kiện

2, Sự kiện ra mắt khu vui chơi tại Cocobay Đà Nẵng

Bảo vệ sự kiện
Bảo vệ sự kiện
Bảo vệ sự kiện